Úvod

Ve všech událostech, které se probíhají „nahoře i dole“, je spousta „informací“, „dezinformací“ a konkurujících si „cílů “, které spolu soupeří o úrodná místa v našem „vědomí“, aby zde mohly zasazovat svá „semínka“.

Nekterí lidé se rozhodli zamerovat se více na události, které jsou „nohama na Zemi“, a na bitvy, které se odehrávají v rámci „systému financního trhu“ (Babylonian Money Magic Slave System – zázracný babylónský otrokárský penežní systém), „resetu financního systému“, ci které souvisí s „financním obrodou“ a penezi venovanými masám v „osade prosperity“. V tuto chvíli je tady dole na Zemi prítomen i prvek spojenectví, který nazýváme „Aliance“, která bojuje proti soucasné vládnoucí elite (známé, krome jiných názvu, jako „Kabala“ nebo „Ilumináti“).

Nekterí lidé se rozhodli zamerit se více na (prozatím) „esoterické“ události a na bitvy, které se odehrávají nad naší atmosférou, a které mnozí nazývají jako „tajné vesmírné programy“ a „odtržené ci uniklé civilizace“. Existuje pomerne velké množství utajovaných technologií, které se v rámci techto „programu“ používají, ale které jsou potlaceny a pred lidmi utajeny, ackoliv by mohly zcela zmenit charakter a kvalitu života každého cloveka na planete Zemi. Technologie využití „volné energie“ by ukoncily nezbytnost existence „soucasných olejárských a energetických spolecností“, technologie „frekvencní a svetelné terapie“ by ukoncily život „soucasných farmaceutických korporací“, technologie „neurologického rozhraní“ by skoncily s potrebou „velkých vzdelávacích institucí“ a technologie „replikátoru jídla“ a „ekologického cistení a obnovy prostredí“ by skoncovaly s chudobou, hladem, a zvrátily by škody, které lidstvo na Zemi napáchalo prakticky pres noc. Jak si jiste dokážete predstavit, reálnou hrozbou pro zverejnení techto skutecností není to, že by lidstvo nebylo schopno takovou pravdu unést a zvládnout, ani neschopnost sladit existenci „života v kosmu“ se svým náboženským presvedcením. Skutecným duvodem je to, že by tyto technologie okamžite zpusobily kolaps svetové ekonomiky, a zázracný babylónský otrokárský penežní systém by se rázem stal nepoužitelným. To však znamená i „ztrátu kontroly“ 0.01% (elit) nad „masami“, a kompletní „zmenu paradigmatu“. Ve zkratce to znamená „SVOBODU“! Poprvé skutecnou svobodu v lidstvu „známé“ historii. Pro dosažení tohoto výsledku proto už jistou dobu probíhá „tajná obcanská válka“ mezi temito ruznými tajnými vesmírnými programy. Relativne nedávno se k této alianci tajných vesmírných programu (které se zkratkou oznacují jako „SSP“ z anglického „Secret Space Programs“) pripojila i skupina „Bytostí“, se kterými se nikdo pred tím nikdy nesetkal. Pocházejí ze 6-9 dimenze (density), a byly pojmenovány „Aliance sfér“, (chcete-li - „Sphere Alliance“). Tyto nové „bytosti pricházející v podobe koule“ nejenže od té doby vytvárejí „energetický ochranný val“ kolem planety Zeme, ale vytvorily i ochranu kolem celé naší slunecní soustavy. Je to nenásilná mírumilovná skupina lidí (bytostí), která prináší pomoc zejména formou „Poselství“.

Nekterí lidé se nyní rozhodli zamerit se na toto „poselství“, které bylo doruceno bytostmi, které se nazývají “Blue Avians” (Modrí Aviané, cili modré ptací bytosti) – a jsou jednou z peti ruzných skupin této aliance, pricemž další jsou: „bytosti v podobe koulí“ (Orb beings), „Modrí Aviané neboli Modré ptací bytosti“ (“Blue Avians”), „bytosti se zlatou trojúhelníkovou hlavou“ („Golden Triangle-Headed Beings“), a dvema dalšími skupinami, které se nám prozatím neodhalily. „Bytosti v podobe koulí“ navštevují mnoho desítek tisíc lidí ve forme „modrých/ indigových svetelných koulí“, zatímco jiní jsou navštevováni „Modrými ptacími bytostmi“(Modrými Aviany), kterí se vždy pro vzájemné predstavení uvedou pro ne typickým pozdravem.ave been visited by the “Blue Avians” and given a “Greeting Phrase” to know one another by.

Jaké je to „Poselství“?

Každý den se stále více zamerovat na „službu a pomoc ostatním“. Pracovat na tom, abychom byli laskavejší, na zvyšování svých vibrací a úrovni svého vedomí, a hlavne naucit se odpouštet sobe i druhým (což prináší uvolnení karmy). Tím se budou promenovat vibrace celé planety, „sdílené vedomí lidstva“ a dojde k „premene lidstva v jednotnou bytost“ (dokonce i když ta jedna bytost jste práve vy).

Ríkají, abychom se svým telem zacházeli tak, jako by to byl chrám, a zamerili se na prechod na „stravu vyšších vibrací“, která prináší podporu pro další zmeny. Mnohým to muže znít jako zprávu skupiny „hippie o šírení lásky a míru“ bez rozdílu. Ujištuji vás, že „cesta“, kterou pred námi „ve svém Poselství“ otevírají, je ale velice obtížná. I pri nepravdepodobné možnosti, že by tyto technologie zustaly „potlaceny a lidstvu zatajeny“, predstavte si, v jakém bychom žili svete, kdyby takovou zmenu ucinil každý z nás?

Spolu s tímto „Poselstvím“ Modrí Aviané (Blue Avians) také vyjádrili varování. V minulosti se pokusili své „Poselství“ dorucit lidstvu již „trikrát“, ale pokaždé byla jejich zpráva lidmi zkreslena a zneužita. Velice jasne se vyjádrili o tom, že tato informace neprichází proto, aby z ní lidstvo ucinilo „kult“ nebo další „náboženské hnutí“, ani proto, abych já vyzdvihoval do popredí sám sebe (své ego) nebo se povyšoval na pozici nejakého novodobého „guru“. Kdokoliv tak kdykoliv uciní, ostatní se od neho mají odvrátit a sám pak bude dohnán k zodpovednosti za takový cin, vcetne me samého.

Dekuji,

Corey „GoodETxSG“ aka „Luke“